Anunț achiziție lucrări

Anunț achiziție lucrări

Orașul ne aparține tuturor iar alături de acest drept asupra lui avem și responsabilitatea de a ne interesa și implica activ în evoluția lui. Este esențială proiectarea unei imagini asupra orașului prin juxtapunerea principalelor dimensiuni care îl compun: cea umană și cea urbană, deoarece între acestea există o relație reciprocă de remodelare. Pentru ca trăsăturile fizice ale unui oraș să influențeze pozitiv componenta umană, mentalul colectiv, este nevoie de o atentă calibrare a intervențiilor, de comunicare, negociere și relaționare între actorii urbani. Privește Orașul își propune o interacțiune directă între oraș / cartier și locuitorii acestuia, colaborare, dialog și participare.  

În anul 2023, proiectul își propune să se concentreze asupra Pieței Victoriei, punctul 0 al orașului, locație reper a Timișoarei, care are o importanță istorică și afectivă în mentalul colectiv al orașului – locul în care, în 20 decembrie 1989, Timișoara a fost proclamată primul oraș liber din România, marcând începutul victoriei împotriva dictaturii comuniste. Prin intervenția propusă, țintim spre a modifica percepția asupra spațiului public central al orașului.

Instalația propusă constă într-o structură efemeră care găzduiește mici ecosisteme verzi și spații colective pentru activități sociale. Odată ce și-a încheiat ciclul de viață, intervenția va lăsa în urma sa copacii și vegetația care vor fi plantate în diferite zone din oraș. Prin natura sa, proiectul testează noi posibilități de utilizare și percepție a spațiului public, precum și reacția publicului la aceste schimbări.

Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș, caută lucrări de montaj și demontaj pentru schele modulare, cu punerea la dispoziție a materialului pe o perioadă de 10 luni (februarie 2023-decembrie 2023).  

Denumire achiziție: Lucrări de montaj/ demontaj cu punerea la dispoziție a materialului, pentru realizarea intervenției Pepiniera – 1306 plante pentru Timișoara, din Piața Victoriei, în cadrul Privește Orașul – Spații Vii, parte a programului cultural Timișoara Capitală Culturală 2023.

Descriere:  Se achiziționează lucrări de montaj și demontaj schele modulare, cu punerea la dispoziție a materialului pe o perioadă de 10 luni, conform proiectului de arhitectură atașat documentației. 

Valoare estimată: 900.000 lei fără TVA

Condiții de livrare: disponibilitate de montaj în perioada 20 ianuarie – 28 ianuarie 2023. 

Condiții de plată: se vor stabili împreună cu câștigătorul contractului

Modul de atribuire al câștigătorului: 

  • posibilitatea de respectare a proiectului arhitectural cu materialul aflat la dispoziția ofertantului (60%)
  • prețul cel mai mic (40%)

Data limită de transmitere oferte: 07.01.2023

Materiale suport aici

Ofertele de preț se vor transmite pe adresa de e-mail:  anca.teslevici@betacity.eu

Persoană de contact: Teslevici Anca

Telefon: 0724583737