AMENDIA

AMENDIA

#micronațiuni

autor: F O R
locație: str. Suceava

Despre AMENDIA se poate vorbi în foarte puține cuvinte. În primul rând, se poate vorbi despre motivul pentru care a apărut această națiune: într-o societate în care conștiința civică este pe cale de dispariție și responsabilitatea cetățenilor obişnuiţi și a instituțiilor publice pentru cum arată spațiul fizic pe care îl locuim este impusă prin mecanismul punitiv al amenzilor, cetățenii AMENDIEI sunt cei care încă mai cred că „schimbarea începe cu tine” – deși au fost amendați pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în calitate de membri ai statului/comunității în care trăiesc, aceștia se căiesc pentru neîndeplinirea lor printr-un ritual simplu: își iau angajamentul că pe viitor își vor îndeplini obligațiile, executând penitența covorului. Aceasta presupune actul de a realiza, în mod obligatoriu personal și individual, un covor din monede, a căror valoare însumată corespunde valorii amenzii primite. La finalul acestui proces deopotrivă interior şi exterior, individul își primește cetățenia amendiană. Covorul reprezintă materializarea angajamentului și rămâne ca un memento al acestuia pe tot parcursul existenței viitoare a individului.
AMENDIA conviețuiește cu orice stat în baza unei înțelegeri simple: statul recunoaște actul de penitență drept plată a amenzii. Deși există o referință clară la anumite ritualuri religioase din trecut (e.g. actele de penitență ale anumitor confrerii creștine), în AMENDIA penitența covorului oferă un tip aparte de reconciliere între individ și societate, care vizează declanşarea unei schimbări pe termen lung a comportamentului individului din proprie inițiativă.

foto: Simina Cuc

În al doilea rând, se poate vorbi despre prezența fizică a AMENDIEI: constituită din suprafața însumată a tuturor covoarelor de penitență realizate de către cetățenii AMENDIEI, indiferent de poziția lor geografică, AMENDIA este o națiune de insule ale pocăinței – teritoriul are o înaltă încărcătură simbolică tocmai pentru că reprezintă materializarea angajamentelor ferme și sincere al cetățenilor AMENDIEI. De altfel, s-a mai spus despre AMENDIA că este o națiune de păcătoși îndreptaţi și împăcaţi cu societatea prin gestul penitenței.

În al treilea rând, AMENDIA exclude ferm de la dreptul de cetățenie următoarele categorii de persoane: cei care nu recunosc obligațiile care le revin conform legii (contestă amenzile legitime), și cei care recunosc în mod formal aceste obligații, însă nu-şi asumă responsabilitatea care rezultă (plătesc amenzile, dar nu își schimbă comportamentul).
Se poate spune despre AMENDIA că cel puţin este o națiune idealistă – artefactele pe care le va fi lăsat după dispariție vor stârni cu siguranță controverse în rândul arheologilor din viitor.

Covorul penitenței nu a rezistat prea mult în spațiul public, a dispărut în mai puțin de 12 ore după ce a fost expus pe traseul Beta.

F O R este o platformă interdisciplinară de colaborare, orientată spre facilitarea și producerea inovației pentru oameni și orașe. Înțelegând faptul că mintea și mediul sunt conectate, F O R se află la a doua versiune, cu un SPAȚIU profesionist dedicat muncii colaborative și capacitatea de a prototipa și crea PRODUSE, alături de determinarea și cunoștințele necesare pentru a genera ARHITECTURĂ de calitate, atât pentru indivizi cât și pentru orașe.