Ordinul Arhitecților din România (OAR)

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională. Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice. Printre obiectivele O.A.R. se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural

Centrul de Proiecte Timișoara

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Timișoara. Dăm comunității acces la resurse și finanțăm, din bugetul local al orașului, proiecte în cultură, educație, tineret, implicare civică, sport și mediu care dau viață unui un oraș creativ, dinamic și incluziv. Organism de implementare al Municipiului Timișoara pentru proiectul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Administrația Fondului Cultural Național

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Blaser

Caparol

Constructim

Girod

Holver

isolAir

Kingspan

Petro Vaselo

Reynaers